Zápis proběhne v MŠ dne 3. 5. 2023 v době od 8.00 do 15.00 hodin.

 

 

Kritéria platná pro přijímání dětí na školní rok 2023/24

Kriteria, ke kterým se přihlíží při přijímání dětí do MŠ:

  •  dítě s trvalým pobytem ze spádové oblasti
  • dítě, které před začátkem školního roku dovrší pět let věku (povinné předškolní vzdělávání)
  • dítě starší má přednost před mladším 

 

Poznámka:

Do MŠ přijímáme děti z pravidla od tří let, tzn. že  k 1. 9. 2023 jsou plně tříleté.

Výjimečně, když jsou volná místa přijímáme děti, které dovrší tři roky, nejpozději k 31. 12. 2023. Tyto děti pak přijímáme dodatečně k 1. 1. 2024.