Ředitelka: Irena Chavíková
Učitelky: Eva Kosová
Jana Horáková
Magdalena Vlachová, DiS.
Alena Masaříková
Asistentky pedagoga:

Adriana Lukášová
Hana Komárková
Mgr. Kateřina Foistová

Školnice: Šárka Kovářová
Vedoucí ŠJ: Růžena Kouklová
Kuchařka: Jarmila Svobodová
Lenka Nápravová