Ředitelka: Irena Chavíková
Učitelky: Eva Kosová
Jana Horáková
Magda Chaloupka
Alena Masaříková
Asistentky pedagoga: Adriana Lukášová
Hana Komárková
Školnice: Šárka Kovářová
Vedoucí ŠJ: Růžena Kouklová
Kuchařka: Jarmila Svobodová
Lenka Nápravová