USPOŘÁDÁNÍ DNE V 1. TŘÍDĚ

6.30 - 8.30 scházení dětí, hry dle volby a přání dětí, skupin. hravé činnosti
8.30 - 11.25 hygiena, přesnídávka
  tělovýchovná chvilka
  didakticky zacílené činnosti- záměrné i spontánní učení
  integrované činnosti; pracovní, výtvarné, grafické, hudební, pohybové, literární, jazykové, konstruktivní, kognitivní činnosti
  individuální péče o integrované děti a děti se specifickými vzdělávacími potřebami
  hry dle vlastního výběru dětí, preventivní logopedické chvilky
  pobyt venku
11.25 - 12.05 hygiena, oběd
12.05 - 14.30 hygiena, odpolední odpočinek
14.30 - 16.00 hygiena, svačina
  hry dle vlastního výběru, didakticky zacílené činnosti

 

USPOŘÁDÁNÍ DNE VE 2. TŘÍDĚ

6.30 - 8.30 scházení dětí, hry dle volby a přání dětí
  skupinová hravá činnost, integrované činnosti
8.30 - 11.30 hygiena, přesnídávka
  tělovýchovná chvilka
  didakticky zacílené činnosti – záměrné i spontánní učení
  integrované činnosti; pracovní, výtvarné,grafické, hudební, pohybové, literární, jazykové, konstruktivní, kognitivní činnosti
  hry dle vlastního výběru dětí
  individuální péče o integrované děti a děti se specifickými vzdělávacími potřebami
  pobyt venku, preventivní logopedické chvilky
11.30 - 12.10 hygiena, oběd
12.10 - 14.30 hygiena, odpolední odpočinek, hravé činnosti
14.30 - 16.00 hygiena, svačina
  hry dle vlastního výběru, didakticky zacílené činnosti

 

USPOŘÁDÁNÍ DNE VE 3. TŘÍDĚ

6.30 - 8.30 scházení dětí, hry dle volby a přání dětí
  skupinová hravá činnost, integrované činnosti
8.30 - 11.30 hygiena, přesnídávka
  tělovýchovná chvilka
  didakticky zacílené činnosti – záměrné i spontánní učení
  integrované činnosti; pracovní, výtvarné,grafické, hudební, pohybové, literární, jazykové, konstruktivní, kognitivní činnosti
  hry dle vlastního výběru dětí, preventivní logopedické chvilky
  individuální péče o integrované děti a děti se specifickými vzdělávacími potřebami
  pobyt venku
11.30 - 12.10 hygiena, oběd
12.10 - 14.30 hygiena, odpolední odpočinek
14.30 - 16.00 hygiena, svačina
  hry dle vlastního výběru, didakticky zacílené činnosti