Zápis proběhne v MŠ dne 2. 5. 2024 v době od 8.00 do 15.00 hodin.